Image Alt

Gedragsregels

Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.

Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau). We zijn altijd sportief ook al zijn anderen dat niet.

Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.

Onze leden zijn verplicht om zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten middels het medisch formulier bij de inschrijving; het is van cruciaal belang dat wij weten wat er speelt en hoe te handelen, in geval van een medische uitdaging.

Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.

Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.

Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex zijn niet toegestaan en zullen direct leiden tot een verbod. Alcohol is ook verboden.

Het is ten strengste verboden te roken binnen onze trainingslocaties.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd, deze gedragsregels gelden ook voor social media en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.

Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.

Indien je weg moet uit de les ten alle tijden eerst melden bij de lesleiding, wij willen weten als er iets ook als iemand zich onwel voelt.

GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINERS

De (assistent) trainer(s):

  • Hebben respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders
  • Brengen leden passie bij voor de sport zijn verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen
  • zorgen ervoor dat de gym na de training (op tijd) leeg is van de gebruikte materialen
  • zien de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden
  • creëren tijdens de training een setting van veiligheid en vertrouwen
  • houden het gebruik van doping en stimulerende middel tegen en ontmoedigen jongeren om hieraan te beginnen.
  • Behandelen elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau
  • hebben aandacht voor fair play
  • gebruiken geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het trainen van de leden.

zorgt er voor dat de huis- en gedragsregels voor de leden na geleefd worden.

GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS/VERZORGERS VAN MINDERJARIGE DEELNEMERS

Ouders/verzorgers houden zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders.

Ouders/verzorgers zijn een goede supporter en geven het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.

VERTROUWENSPERSOON

Voor een moreel beraad kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon welke u kunt bereiken via info@zaderotraining.nl

Close
zadero training logo

Explore your inner winner

Openingstijden

Maandag – Vrijdag:
07:00 – 22:00

Zaterdag – Zondag:
07:00 – 16:00

Buiten de groepslessen om, zijn wij enkel open op afspraak.

Our socials
About